• Lehel kasutatud kaubamärgid, logod ja teenuste kirjeldused kuuluvad nende juriidilistele omanikele ja on kasutatud PayPal Eesti kogukonna lehel ainult illustreerivatel eesmärkidel. PayPal ja eBay on eBay Inc. registreeritud kaubamärgid.
  • PayPal Eesti kogukond ei ole ametlik PayPal esindaja Eestis.
  • Lehe sisu omab informatiivseid ja harivaid eesmärke ning on mõeldud PayPal teenuste tutvustamiseks Eestis.
  • PayPal Eesti kogukonna meeskond ei anna garantiisid PayPal teenuste kasutamise kohta, kuna ei oma selleks juriidilist õigust. Lehel esitatud materjalid on koostatud PayPal teenuste kasutajate kogemuste ja õpetuste põhjal ning esitatud heas usus.
  • Lehel ei koguta kasutajatelt isiklikke andmeid, välja arvatud juhul, kui nad seda informatsiooni meile tahtlikult ja teadlikult avaldavad. Kogutud informatsiooni võime avaldada kolmandatele isikutele ainult siis, kui seda nõuab seadus, kohtumäärus või see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks.
  • PayPal Eesti kogukonna veebileht kasutab Google Analytics tarkvara, mis kogub anonüümselt cookie’de abil informatsiooni lehe külastatavuse kohta.
  • Kasutades PayPal Eesti kogukonna veebilehte nõustute ülaltoodud tingimustega.